واژه های بارانی

زیر باران باید رفت...

واژه های بارانی

زیر باران باید رفت...

واژه های بارانی

درد دل هایم را
برای خودم ایمیل می کنم؛
from : baran
(baran) ؛to : me
هوای اینباکس ام بارانیِ بارانی ست...

بایگانی
آخرین مطالب
پیوندها

من فقط بارانم

دوست دارم بنشینم به دل خشک کویر

و برویانم با عشق

بوته ی سبز امید

....................................

وبلاگ قبلی ام که مصائب فرود آمده بر بلاگفا مجبورم کرد رهایش کنم اما همه ی زندگی ام، خاطراتم، غمها و شادیهایم، در اتاق های بارانی اش رقم خورده است:

http://vajehaye-barani.blogfa.com/

همه مطالب وبلاگ قبلی به اینجا منتقل شده اند اما نظرات، در کلبه قدیمی جا مانده اند!