واژه های بارانی

زیر باران باید رفت...

واژه های بارانی

زیر باران باید رفت...

واژه های بارانی

قلبها هم پاییزی می شوند،
وقتی فصل عاطفه کوتاه می شود...

بگذار زمان همین گونه بگذرد،
حرفی نیست؛
قلب من هم روزی جوانه خواهد زد،
از مشتی خاک!
بهار که بیاید...

بایگانی
آخرین مطالب
پیوندها

من فقط بارانم

دوست دارم بنشینم به دل خشک کویر

و برویانم با عشق

بوته ی سبز امید

....................................

وبلاگ قبلی ام که مصائب فرود آمده بر بلاگفا مجبورم کرد رهایش کنم اما همه ی زندگی ام، خاطراتم، غمها و شادیهایم، در اتاق های بارانی اش رقم خورده است:

http://vajehaye-barani.blogfa.com/

همه مطالب وبلاگ قبلی به اینجا منتقل شده اند اما نظرات، در کلبه قدیمی جا مانده اند!